ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Bel – Back to School Classic Heroes 2023

1] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Fromageries Bel Hellas Α.Ε.» (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο ‘Back to School Classic Heroes 2023’’ o οποίος θα διενεργηθεί στην σελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στον διαδικτυακό τόπο www.classicscontest.gr, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η Διαφημιστική εταιρία MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. ΕΠΕ (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον ενιαίο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και του τρόπου ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται ρητά να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό τα ανίκανα και περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Διαχειρίστριας Εταιρείας, η συμβολαιογράφος που αναφέρεται κατωτέρω και το προσωπικό αυτήν, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Β’ βαθμού. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.classicscontest.gr

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 (και ώρα Ελλάδας 12:00) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 (και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Κατά τη διάρκεια αυτή θα γίνεται η υποβολή των συμμετοχών στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προκειμένου να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να μπει στον ιστότοπο www.classicscontest.gr, που αφορά στην παρούσα προωθητική ενέργεια, εισάγοντας τη διεύθυνση του ιστότοπου στην περιήγηση. Ξεκινώντας την διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα συμμετοχής και να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να λάβει μέρος:

α. το ονοματεπώνυμό του,

β. την έγκυρη ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail)

γ. να ανεβάσει μια φωτογραφία της απόδειξης στην οποία φαίνεται ότι έχει αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα της Fromageries Bel Hellas που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, δηλαδή κάποιο από τα εξής προϊόντα:

δ. να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής επιλέγοντας το «Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής» και την πολιτική απορρήτου.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, ο χρήστης συμμετέχει αυτόματα σε στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») για την οποία έχουν προκαθοριστεί χρονικές στιγμές ανάδειξης νικητών. Ο χρήστης θα λαμβάνει αυτόματα ενημέρωση, εάν είναι μέσα στους νικητές ή όχι.

Εφόσον ο χρήστης αναδειχθεί νικητής, κατά την ως άνω διαδικασία, θα του εμφανίζεται συγχαρητήριο μήνυμα και θα του ζητάται να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να του σταλεί το δώρο του:

1. Ονοματεπώνυμο

2. Τηλέφωνο επικοινωνίας

3. Διεύθυνση (οδός, αριθμός)

4. Ταχυδρομικό Κώδικα

5. Πόλη

Αντίστοιχα αν μετά τη συμπλήρωση στην φόρμα συμμετοχής των παραπάνω στοιχείων (υπό α, β, γ, δ) ο χρήστης δεν αναδειχθεί νικητής, και πάλι θα του εμφανίζεται μήνυμα που θα τον ενημερώνει ότι κέρδισε δωρεάν σετ από ψηφιακά παιχνίδια και δραστηριότητες τα οποία μπορεί να «κατεβάσει» την ίδια στιγμή στην συσκευή του και να τα εκτυπώσει όποτε επιθυμεί. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω σετ από ψηφιακά παιχνίδια και δραστηριότητες θα είναι διαθέσιμο για «κατέβασμα» μόνο κατά τη στιγμή της καταχώρησης της συμμετοχής (στις περιπτώσεις που ο χρήστης δεν αναδεικνύεται νικητής), και όχι οποιαδήποτε επόμενη στιγμή.

5] ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Από το διαγωνισμό θα ανακηρυχθούν 500 νικητές. Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού για τα δώρα, γίνεται στιγμιαία, κατά την καταχώρηση των στοιχειών, μέσω τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης (Instant win).

Τα δώρα που θα δοθούν μέσω της στιγμιαίας κλήρωσης είναι τα παρακάτω:

Μετά την λήξη του διαγωνισμού (31/10/2023) θα αναδειχθεί 1 νικητής ο οποίος θα κερδίσει ένα ταξίδι στη Disneyland Paris, για 4 άτομα. Το ταξίδι περιλαμβάνει:

- διαμονή για 4 άτομα (3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις) στο Disney Newport Bay Club hotel με πρωινό

- 3 ημέρες πρόσβαση στα 2 Disney πάρκα

- 3 ημέρες με Disney Premier Access Ultimate για την αποφυγή της αναμονής στα παιχνίδια

- 600€ δωροεπιταγή

- αεροπορικά εισιτήρια μετ’επιστροφής για το Παρίσι

- μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα

Το ταξίδι μπορεί να προγραμματιστεί για τις 3 παρακάτω ημερομηνίες:

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις παραπάνω ημερομηνίες θα εξεταστεί το ενδεχόμενο σε συνεργασία με την Disneyland να βρεθεί εναλλακτική ημερομηνία κατ’ εξαίρεση και χωρίς εγγύηση ότι θα είναι εφικτό. Η περίοδος μέσα στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί το ταξίδι είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.

Τα δώρα είναι προσωπικά και δε μεταβιβάζονται. Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και ορθότητα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η Fromageries Bel Hellas και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να προβούν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων των δώρων

6] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

Οι νικητές θα ενημερώνονται αυτόματα σε περίπτωση που έχουν κερδίσει κάποιο από τα παραπάνω 800 δώρα και θα δρομολογείται η αποστολή των δώρων με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους.

Ο ένας (1) νικητής που θα κερδίσει το ταξίδι στην Disneyland θα ενημερωθεί τόσο τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την συμμετοχή του, όσο και μέσω mail. Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχτεί το δώρο εντός του χρονικού ορίου (7 ημερολογιακών ημερών) που θα ορίζεται γραπτώς στο ειδοποιητικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποσταλεί μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ζητηθούν (ονοματεπώνυμο όλων των ατόμων που θα ταξιδέψουν, ημερομηνία γέννησης ανήλικων τέκνων- αν υπάρχουν- και την ημερομηνία που επιλέγει να πραγματοποιηθεί το ταξίδι).

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός χρονικού διαστήματος 7 ημερολογιακών ημερών ή σε περίπτωση άρνησής του ή μη παραλαβής του δώρου εντός της ιδίας προθεσμίας τότε χάνει το δικαίωμα στο δώρο και αυτό μετατίθεται στον 1 ο επιλαχόντα.

6.1 Τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 6 και αφορούν τους νικητές θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή των προϊόντων/δώρων και όχι για σκοπούς μάρκετινγκ. Για λόγους οργάνωσης και ολοκλήρωσης της ενέργειας τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν έως και 3 μήνες μετά την αποστολή των δώρων στους νικητές. Μετά το διάστημα αυτό τα στοιχεία των νικητών καθώς και όλων το συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά.

6.2 Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης ή σε περίπτωση άρνησής του ή μη παραλαβής του δώρου τότε χάνει το δικαίωμα στην παραλαβή του δώρου.

6.3 Μετά την παραλαβή του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Διαχειρίστριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

7] ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ / ΚΛΗΡΩΣΗ:

Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού για τα δώρα, γίνεται στιγμιαία, κατά

την καταχώρηση των εκάστοτε στοιχείων μέσω τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης (Instant win).

Τα δώρα του διαγωνισμού που θα διατεθούν μέσω της στιγμιαίας κλήρωσης (instant win) είναι 800.

Τα δώρα που θα διετεθούν μετά την λήξη του διαγωνισμού μέσω κλήρωσης, είναι 1.

Σε περίπτωση ημέρας κατά την οποία δεν γίνει εισαγωγή στοιχείων στην ιστοσελίδα

του διαγωνισμού, το δώρο που αντιστοιχεί στην ημέρα αυτή, μετατίθεται στην επόμενη ημέρα. Οι ημέρες και ώρες για την ανάδειξη των νικητών θα κατατεθούν στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26 – 28, Αθήνα).

Η κλήρωση για το ταξίδι στη Disneyland θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2024 στις 12:00 ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή στα γραφεία της MAY Communications ενώπιον εκπροσώπων της εταιρίας ή/ και συμβολαιογράφου και την ίδια μέρα θα γίνει η επικοινωνία με τους νικητές στα mail που έχουν δηλώσει.

8] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα ή/και τον αριθμό των νικητών με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα της ενέργειας στη θέση «Όροι και προϋποθέσεις».

9] ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού ,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία

10] ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο www.classicscontest.gr

11] ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια της ενέργειας.

12] ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

13] ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τυχόν συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για:

για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

14] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της «Fromageries Bel Hellas» και της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

15] Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Αν κάποια ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και την Διαχειρίστρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εν λόγω εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν την συμμετοχή αυτή από το Διαγωνισμό.

16] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Τόσο η Διοργανώτρια Εταιρεία όσο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Διαχειρίστρια Εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της Διοργανώτριας Εταιρείας).

Τα προσωπικά δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μαρκετινγκ καθώς και δεν μεταβιβάζονται σε 3ο πρόσωπο. Σημειωτέoν οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με τους παρόντες όρους ενημερώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και δη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός- GDPR») και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία, που τυχόν εκδοθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ταυτότητα του Διοργανωτή, ο οποίος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για την ταυτότητα του Εκτελούντος την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που είναι οι Συνεργάτες, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, για το είδος των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για τα δικαιώματα τους. Συνεπώς, τόσο ο Διοργανωτής όσο και οι Συνεργάτες δεν έχουν υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια Εταιρεία και την Διαχειρίστρια Εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμού των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και το εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εκδοθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα inbox στην σελίδα La Vache Qui Rit Greece (https://www.facebook.com/LaVacheQuiRitGreece/) ή στην σελίδα Babybel Greece (https://www.facebook.com/BabybelGreece/)

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, που έχουν συλλέξει από εσάς τους ίδιους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 6 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του δώρου. Εννοείται ότι μετά την απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν συνεργάτες του Διοργανωτή που ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων και ως εκ τούτου αυτοί ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, σε αυτούς θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

17] Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, συναινούν εκ των προτέρων στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους ή/και της εικόνας τους αναφορικά με τα αποτελέσματα του παρόντος Διαγωνισμού στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στα ΜΜΕ χωρίς καμία απαίτηση αμοιβής.

18] ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

18.1. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί, στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Χαρά Σπυριδοπούλου, (Ασκληπιού 26 – 28, Αθήνα τηλ. 210 3640767). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος επιθυμεί ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

18.2. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

18.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

18.4. Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού επικοινωνήστε με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα Babybel Greece (https://www.facebook.com/BabybelGreece) ή La Vache qui Rit Greece (https://www.facebook.com/LaVacheQuiRitGreece)